ERAGINTZA FUNDAZIOAK, datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen legeria (Europako 2016/679 Erregelamendua betez, www.eragintzafundazioa.eus webgunearen bitartez egiten diren eragiketa guztiei aplikatzekoak diren baldintza orokor hauek jakinarazten ditugu.

Legezko datuak

ERAGINTZA FUNDAZIOAk, Iruña kalean, 17 beh 48014 Bilbo, du egoitza , IFK zenbakia G48-91872 eta Euskadiko Fundazioen Erregistroan B-53 zenbakiarekin. Gure telefonoa eta helbide elektronikoak: 944231693 eragintza@nulleragintzafundazioa.eus

Jabetza intelektuala

Webgunearen jabetza intelektualaren eskubideak eta bertako edukienak ere ERAGINTZA FUNDAZIOAREN titulartasunekoak dira.

Guztiz debekatuta dago orri honetan inolako aldaketarik egitea. ERAGINTZA FUNDAZIOAK ez du bere gain hartzen baimendu gabe eginiko manipulazio edo aldaketetatik eratorritako erantzukizunik. ERAGINTZA FUNDAZIOAK ez du inolako lizentziarik edo baimenik ematen bere industria-jabetzako edo jabetza intelektualeko eskubideak erabiltzeko, ez eta webgunea, zerbitzu edo edukiekin loturiko bestelako jabetza-eskubideak erabiltzeko ere.

Debekatuta dago webgune honetako edukien zati baten edo eduki guztiaren erreprodukzioa egitea, jatorria aipatu gabe edo horretarako baimena eskatu gabe. Hori egin ezkero, ekintza legalak ekarriko lituzke eta erantzunkizunak ere.

Erabilera baldintzak 

ERAGINTZA FUNDAZIOAK webgune hau sortu du, doako informazioeta erabilera pertsonalerako soilik.

a) Legezko erabilera

LWebgune honen eta bertako zerbitzuen erabiltzaileak ez ditu erabiliko webgunea eta bertako zerbitzuak legez kontrako helburu edo ondorioekin, edo hirugarrenen eskubideen edo interesen kalterakoak direnekin, Modu berean, webgunea eta zerbitzuak kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu edo narriatu dezaketen edo erabiltzaileek webgunea eta zerbitzuak normal erabiltzea galaraz dezaketen moduan erabiliko ere. Betebehar hori konplitzen ez dutenek ERAGINTZA FUNDAZIOAREN eta hirugarrenen aurrean erantzun beharko dute, betebehar hori ez konplitzeak eragindako edozein kalte-galerengatik.

b) Erroreen bermea

ERAGINTZA FUNDAZIOAK ez du bermatzen errorerik ez dagoenik, ez webgunean sartzean edo/eta bertako edukian. Adi egon ere argitalpen ofizialak aipatzen edo erreproduzitzen direnean, informatiboa dira bakarrik, iturri ofizialera jo behar benetazko informazioa edukitzeko.

c) Zerbitzuaren eskuragarritasuna

ERAGINTZA FUNDAZIOAK posible du bere webgunean aldaketak egitea  edozein momentutan  eta abisurik gabe.

ERAGINTZA FUNDAZIOAK ez du bermatzen webgunearen eta bertako zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasuna eta jarraipena. Edozein kasutan, aldez aurretik saiatuko gara eten horien berri ematen

ERAGINTZA FUNDAZIOAK ez du bere gain hartzen erantzukizunik, arrazoi hauengatik guztiagatik gerta daitezkeen era guztietako kalte-galeren gainean: webgunearen eta bertako zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasun- edo jarraipen-faltagatik, erabiltzaileek webguneari eta bertako zerbitzuen erabilerari egotzitako iruzurragatik, webgunearen eta zerbitzuen hutseginkortasunagatik, eta bereziki baina ez modu esklusiboan, web-orrietarako sarbidean edo zerbitzuak ematen dituzten web-orrietarako sarbidean izan daitezkeen hutsegiteengatik.

 

Weben dagoen informazioaren erabiltzeagatik erantzukizuna

Pertsona erabiltzaileak jakin behar eeta onartzen du webgunearen, bertako zerbitzuen eta edukien erabilera bere erantzukizun bakar eta esklusiboaren pean dagoela. Horregatik, webgunean sarbidea edo/eta bertako informazioaren eman ahal zaion erabilera bere erantzukizun esklusiboa da. ERAGINTZA FUNDAZIOAK ez du erantzungo webgunean sartzeagatik edo bertako informazioa erabiltzeagatik edo horietatik abiatuz iritzi edo erabaki pertsonal edo enpresarialak babesteko egiten diren aplikazioetatik erator daitezkeen inolako ondorio edo kalte-galerengatik. ERAGINTZA FUNDAZIOAK ez du erantzukizunik hartzen webgunean erreferentzia egiten zaien hirugarrenen esteketan sartzeagatik edo haietako edukiengatik sor daitezkeen ondorioen gainean.

 

PRIBATUTASUNERAKO POLITIKA OROKORRA

Datu pertsonalen babesa

ERAGINTZA FUNDAZIOAK pertsona erabiltzaileen pribatutasuna eta haien datu pertsonalen segurtasuna errespetatzen ditu, datuen babeserako legeria aplikagarrian ezarritakoarekin bat etorriz; hain zuzen, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduarekin eta berau garatzeko araudiarekin bat etorriz. Horretarako, emandako datu pertsonalen galera, erabilera okerra, aldaketa, baimenik gabeko sarrera eta lapurreta saihesteko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolaketa-mailakoak hartu dira, teknologiaren egoera, datuen izaera eta izan ditzaketen arriskuak zein diren kontuan harturik.

Webgune honetan eskainiriko zerbitzuren batera sartzeko beharrezkoa bada izaera pertsonaleko datuak ematea, datu horien trataerarako pertsona interesdunak bere onespena eman beharko du, lege-ohar eta pribatutasun-politika hau onartuta.

Datu pertsonalak eskatzaileari zerbitzua emateko soilik erabiliko dira, eta inolaz ere ez zaie hirugarrenei emango, legeak horretara behartzen duenean salbu.

Datu pertsonal horiek pertsona erabiltzailea eta ERAGINTZA FUNDAZIOA lotzen dituen harremanak irauten duen denboran gordeko dira, eta edozein kasutan, harreman horretatik eratorritako legezko betebeharrak konplitzeko ezarritako epeetan.

ERAGINTZA FUNDAZIOAREN pribatutasun-politikak beti bermatzen dio pertsona erabiltzaileari bere eskubideak erabiltzeko aukera: pertsona interesdunaren datu pertsonaletara sartzea, horiek zuzentzea edo ezabatzea, horien erabilera mugatzea, datuak eramateko eskubidea edo datuak erabiltzeari uko egitea. Eskubide horiek posta arrunt bidez gauzatu daitezke, ERAGINTZA FUNDAZIOA, Iruña kalea, 17-beh 48014 Bilbo helbidera zuzenduta, edo posta elektronikoz eragintza@nulleragintzafundazioa.eus helbidera idatzita, edo Datuen Babeserako Espainiako Agentzian.

Erabiltzaileak datu pertsonalak ematen baditu, lege-ohar eta pribatutasun-politika hau onartzean , bere onespena ematen du datu horiek hemen adierazitako baldintzapean erabili ahal izateko.

Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Webgune honen erabilera Estatu españolean eta Europar Batasuneko legeek arautzen dute. Baldintza hauen interpretazioan gerta daitezkeen liskarrak,  erabiltzailea erroldatutako lekuko auzitegietan ebatziko dira.